ČINNOST 2013

Klubový závod - ZKO Lovosice 7.12.2013


Dne 7.12.2013 se konal klubový závod, kterého se zúčastnilo celkem 23 psovodů a 28 psů. Umístění bylo následující:

Kategorie Junior

1. místo
I. Chládek
Aida

2. místo
sl. Vostrá
Brendy

3. místo
Z. Viciánová
Brita

Nejmladší účastníksl. Vostrá
Nejmladší pesDaisy (pí. Pazourová)


Kategorie ZM

1. místo
K. Vild
Fany

2. místo
M. Boudová
Carmen

3. místo
Reizenthalerová
Mia

Nejlepší stopaFany (K. Vild)
Nejlepší poslušnostCarmen (M. Boudová)


Vložený obranářský závod v kategorii ZM

1.- 2. místo
J. Reizenthaler
Mord

1. - 2. místo
J. Ciniburková
Bady


Kategorie ZVV 1

1. místo
K. Vild
Black

2. místo
V. Bendová
Ozzy

3. místo
J. Reizenthaler
Bully

Nejlepší stopaBlack (K. Vild)
Nejlepší poslušnostBlack (K. Vild)
Nejlepší obranaBlack (K. Vild)


Zkoušky NZŘ - ZKO Lovosice 9.11.2013


Reizenthaler J.
Mord
ZM

Macnar J.
Jacky
ZPS 1

Reizenthaler J.
Bully
ZPS 1

Šebková N.
Xarra Radinie
ZVV 1


Rozhodčí:
J. Pružina

Vedoucí zkoušek:
H. Pšeničková

Zkoušky IPO - ZKO Lovosice 27.10.2013


Vospálková M.
Buzz
BH

Chládek I.
Kara
BH

Rampousková J.
Zaphiro
BH

Bendová V.
Ozzy
UPr 2

Šenfeldrová J.
Batman
SPr 2

Reizenthaler J.
Mord
IPO-VO

Macnar J.
Jacky
FPr 3

Vild K.
Black
IPO 2


Rozhodčí:
V. Babička

Vedoucí zkoušek:
Z. Novotná

Zkoušky ČR - JK Brno 19.10.2013


Srbová V.
_
ZOP

Honsová I.
_
ZOP

Honsová M.
_
ZOP

Reizenthalerová J.
Mia
ZOP

Chládek I.
Kara
ZPU 1

Vild K.
_
ZPU 2


Rozhodčí:
J. Plšek

Vedoucí zkoušek:
Z. Novotná

Zkoušky Národního zkušebního řádu - 8.6.2013


Složeno: 3 x ZZO
E. Marečková
Border kolie

I. Navrátil
Chodský pes

J. Rampousková
chodský pes


Rozhodčí:
Eva Karvánková

vedoucí zkoušek:
H. Pšeničková

Zkoušky IPO - 12.5.2013


Škůrková J.
BH

Bendová V.
UPr 1

Šenfeldrová J.
SPr 1

Vild K.
FPr 1


Rozhodčí:
Prášil

Ved. zkoušek:
Z. Novotná

Zkouška KJ - Brno - 27.4.2013


T.Boudová
ZOP

M.Boudová
ZPU1

V.Bendová
ZPU2

J.Reizentháler
ZPU2


Rozhodčí:
J. Plšek

Ved. zkoušek:
J. Šenfeldrová

Plán činnosti na rok 2013:

 1. Uspořádat šest zkouškových akcí
 2. 27.4. – KJ Brno
  18.5. – IPO
    8.6. – NZŘ
 3. Uspořádat bonitaci plemene NO
 4. Výměna dámského WC
 5. Výměna zbývajících oken na budově
 6. Oprava el. přípojky
 7. Vybudování přístřešku nad domovní dveře
 8. Zamřížování zbývajících oken

Zpráva o činnosti organizace 2012:


 • Sportovní činnost

 • Během roku uspořádala naše organizace 8 zkouškových akcí. Na základě informací které mám k dispozici, složili naši členové během roku 41 zkoušek. Což je nárůst oproti roku 2011 téměř o 100%. Nejpilnějším „skladatelem“ byl opět Karel Vild, který se třemi zvířaty složil 11 zkoušek. Stejný počet, ale s jedním psem složil i Jirka Reizenthaler. Tito dva se tak postarali o více jak polovinu složených zkoušek. Nejhodnotnější zkoušky složili opět dva výše jmenovaní. Jirka - FH 1 s BADEM a Karel s Gasem IPO 3, ZPO 1 a především ZVV 3. Vysoká byla i celková úspěšnost našich členů na zkouškách, což je do určité míry ovlivněno náročností většiny skládaných zkoušek.
  Z hlediska hospodářského výsledku je potěšitelné, že všechny zkouškové akce skončily pro organizaci pozitivně.
  Kromě zkouškové činnosti se někteří naši členové objevili i na několika kynologických závodech. K závodnímu nezmarovi, Mírovi Liscovi o kterém vím, že se zúčastnil několika závodů, ale jeho výsledky neznám se přidali – Pavel Dykast, Jana Šenfeldrová, Karel Vild a Helena Pšeničková. Nejúspěšnější byla asi účast našich závodníků na obranářském závodě v Roudnici, kde byli naši třikrát na bedně (ZM 3. místo Black (VILD), ZVV 1 – 3 místo Artea (Pšeničková) a ZVV2 – 2 místo Gass (VILD). Druhé a třetí místo (H. Pšeničková a K. Vild) obsadili oba jmenovaní se svými choďáky v rámci celoroční soutěže o nejlepšího pracovního psa v rámci chovatelského klubu Chodských psů za sezónu 2011. Obdobnou soutěž u Rotwailerů Jirka Reizenthaler díky svému výcvikovému úsilí s Badem v kategorii psů do tří let za rok 2012 s přehledem vyhrál. A tento výsledek ještě vyšperkoval vítězstvím o nejúspěšnějšího výstavního psa, když tuto soutěž vyhrál s Mordem, sestra Mia Jitky Reizenthalerové skončila ve fenách druhá.
  Každoročním vyvrcholením nejen závodní činnosti je pro nás klubový závod. Letošní ročník, proběhl v kategoriích ZM bez obrany a kompletní ZVV 1. Potěšila pěkná účast (15 psů). Pokud jde o výsledky, dopadlo to následovně. V kategorii ZM si pomyslnou palmu vítězství odnesl Karel Vild, před Kristýnou Tauchmanovou a Jitkou Reizenthalerovou. V kategorii ZVV 1 vyhrál Jirka Reizenthaler před Karlem Vildem a hostujícím Ing. Chládkem. Pro mě osobně byl potěšitelný nástup některých nových, mladých psů, na druhou stranu byly pro mě zklamáním výsledky řady psů na stopách, kde většinu problémů spatřuji zejména ve špatné metodice nácviku této disciplíny.

 • Chovatelství

 • Z chovatelských akcí se naše činnost omezuje na každoroční pořádání bonitace NO. V uplynulé sezóně tomu nebylo jinak. Akce měla obvyklý počet účastníků i obvyklý průběh.
  Naši členové každý rok dosahují se svými psy řadu vysokých výstavních úspěchů. V loňském roce se k obvyklým výstavním matadorům manželům Reizenthalrovým a manželům Vildovým přidala i Zděna Novotná se svým Bongem. Přesné výsledky výstav mi nejsou až na výjimky známé, proto je ani neuvádím. Výstavy si na konec objíždí každý sám za sebe, přesto se domnívám, že by nebylo na škodu některé dosažené výsledky prezentovat prostřednictvím našich www stránek nebo na klubové vývěsce ve městě. Naše „nástěnkářky“ by si tak alespoň nemusely stěžovat, že tam nemají co dát a pro úspěšné vystavovatele by to mohla být i určitá reklama zdarma.

 • Ostatní činnost

 • Brigády – podle dostupných záznamů bylo odpracováno 522 hodin. Proti roku 2011 je to více zhruba o 80%. Zásluhu na tom má prováděná rekonstrukce odkládacích kotců, kde bylo odpracováno nejvíce hodin.
  Za úspěšnou realizaci této akce patří dík zejména panu Macnarovi, který provedl hrubou stavbu a Jirkovi Reizenthalerovi který kotce nahodil a společně se mnou se potom podílel na pracích „od železa“. V této souvislosti musím ještě zmínit pana ing. Chládka, který ač není našim členem, neváhal přijet, přivést si vlastní nářadí a přiložit ruku k dílu.
  Další akcí, která se podařila, byla montáž zástěn a gumových kurt na plotě se sousedním pozemkem. Toto bylo provedeno v rámci plánovaných brigád.
  Montáž zabezpečovacího zařízení objektu pak byla zásluhou Karla Vilda a Jirky Reizenthalera. Karel nám pomohl i s dovozem potřebného materiálu.
  Další práce byly provedeny převážně dodavatelsky. Jednalo se o opravu venkovní vody, opravu dámského WC, výměnu vodovodní baterie ve sprše a zazdění domovních dveří.
  Osobně mě velmi potěšilo, že až na pár výjimek si všichni členové své brigádnické povinnosti splnili bezezbytku. Rovněž si uvědomuji, že u řady členů je počet odpracovaných hodin ve skutečnosti vyšší, protože webové stránky se sami nevytvoří, aby bylo co pít a jíst, tak to musí někdo koupit a přivést, odpad musí někdo odvést, vývěsku ve městě musí někdo obnovit, každé akci předchází nějaká administrativa, ta je nezbytná i po skončení, někdo to musí všechno dohodnout, naplánovat, zažádat a zaúčtovat. Zatímco pan Kolbaba z pohádky Karla Čapka měl na tuto práci poštovní skřítky a Sněhurka sedm trpaslíků, my máme na tuto „neviditelnou“ činnost jen ochotné ruce, hlavy a nohy některých členů, za což jim touto cestou děkuji.

  Sponzoring – jediným sponzorem naší ZKO zůstává firma Euroben s.r.o., od které můžeme za zvýhodněné ceny odebírat krmivo a která sponzoruje náš klubový závod. Za uplynulé období jsme odebrali krmivo za částku přibližně 200 000,-. Kč (přesné číslo budu znát v průběhu ledna). Letos jsme v rámci sponzorské smlouvy obdrželi deset tréninkových souprav, deset jarních bund, devět zimních bund, jednu zimní vestu a dále ceny na klubový závod. Rozdělení oblečení bude provedeno po skončení schůze.
  Dotace – za rok 2012 jsme získali pouze dotaci od MěÚ Lovosice ve výši 5000,-Kč, která byla v prosinci řádně vyúčtována.

  Kurzy
  Během roku 2012 prošlo našimi kurzy 30 osob. Na účet klubu byl poslán výtěžek ve výši 27000,-Kč. Počet frekventantů proti roku 2011 stoupl o tři osoby, takže se nepotvrdily moje obavy, které jsem v průběhu roku projevil.

  Ostatní
  Pavel Vápeník úspěšně absolvoval školení pro figuranty a obhájil kvalifikaci figuranta II. třídy.

  Tolik letošní zpráva o činnosti. Na závěr mi dovolte malé shrnutí. Uplynulý rok můžeme z hlediska činnosti naší organizace hodnotit jako velmi úspěšný. Uspořádali jsme pravděpodobně největší počet akcí během jednoho roku za celou dobu existence klubu. Všechny dopadli úspěšně. Přesto, že došlo k výpadku některých příjmů (úhrada za kotce, dotace), tak celkové hospodaření klubu bylo vyrovnané s malým přebytkem. Byl složen velký počet zkoušek a i úspěšnost na těchto akcích byla vysoká. Naši členové byli vidět i na závodech a mnoha dalších akcích. Podařilo se svépomocí provést přestavbu odkládacích kotců a bez zbytku splnit plán práce na rok 2012. Za toto vše patří můj dík všem členům klubu, kteří k dosažení těchto výsledků nějakým způsobem přispěli.
  Pavel Vápeník
  předseda

  Informace pro majitele Německých ovčáků


  • kdo se chce věnovat chovatelské činnosti, musí být členem Českého klubu Německých ovčáků,
  • podmínky členství v klubu jsou uvedeny níže ke stažení,
  • členská schůze Ústecké pobočky ČKNO se koná dne 27. 11. od 10,00 hod. na cvičišti ZKO Litoměřice – kotlina.
  Ke stažení:
  podmínky členství (pdf)
  (vloženo 24.10.2011)

  info o změnách zkušebních řádů

  Ke stažení:
  nové IPO (pdf)
  (vloženo 14.10.2011)
  TOPlist