ČINNOST 2010

Podzimní klubové akce 2010


Na podzimní měsíce roku každoročně plánujeme troje zkouškové akce a letos tomu nebylo jinak. Začali jsme 16. 10. 2010 zkouškami kynologické jednoty Brno. Tyto zkoušky bývají tradičně dost silně obsazené, což se tentokrát nepotvrdilo. Rozhodčímu Plškovi se pod vedením vedoucí zkoušek Zděny Novotné ráno prezentovalo jen sedm „statečných“, když pět domácích doplnili dva hostující holandští ovčáci. I když to po ránu vypadalo spíše na uplakaný den, nakonec se počasí umoudřilo a vzhledem k dosaženým výsledkům byl v závěru důvod ke spokojenosti i u naprosté většiny účastníků. Složeno bylo 5 zkoušek ZOP a jedna ZPU 2.

Druhou zkouškovou akcí v pořadí bývají zkoušky podle řádu IPO + VPG, ty jsme letos přesunuli na pozdější termín. Takže v poněkud netradičním čase ve čtvrtek 28. října proběhly zkoušky podle „nároďáku“. Účast ještě o jednoho psovoda chudší než na „zopkách“ takže v poledne měl rozhodčí Pružina hotovo. Poměr hostů a domácích byl tentokrát vyrovnaný 3:3. Byly složené dvě ZZO, dvě ZVV 1 a jedna ZVV 2.

Opravdovým vyvrcholením zkouškové sezóny se letos staly zkoušky podle zkušebních řádů IPO a VPG. Opět byl zvolen netradiční termín, tentokrát středa 17. listopadu. Zkoušky přijel posoudit rozhodčí nad jiné povolaný, předseda svazu pan Šmolík. Akce se vyvíjela zajímavě z hlediska počtu účastníků. Nejprve to vypadalo na zrušení pro malou účast, potom nás v jednu chvíli bylo osmnáct a nakonec počet vykrystalizoval na počtu třinácti účastníků, když se v soupisce škrtalo ještě těsně před nástupem, z důvodu nízkého věku psa. Tentokrát nás „cizinci“ početně výrazně převyšovali, když jich nastoupilo devět a „naši“ byli jen čtyři. Zkoušky začaly pachovými pracemi, v naší oblíbené lokalitě v katastru obce Prackovice. Na pokládání stop se podíleli celkem čtyři kladeči, kterým tímto dodatečně děkuji. Terén rozhodně nebyl z nejlehčích (posekané, podmáčené louky s neuklizenou trávou) a dvojkové stopy na pastvině, kde se ještě před čtrnácti dny proháněly krávy. Zvláště v tom druhém případě jsem měl trošku obavu o výsledky, ale nakonec se ukázalo, že zbytečně. S výjimkou jedné stopy podle FPr 1 a dvou FH 1 byli všichni ostatní v pachových prácích úspěšní a mohli jsme se přemístit zpět na cvičák, kde byly posouzeny zbývající disciplíny. Zde již došlo jen k jednomu nečekanému výpadku na obraně u zkoušky IPO 1, takže v konečném součtu se podařilo složit dvě zkoušky BH, jednu zkoušku SchH 1, jednu FPr 1, čtyři zkoušky FPr 2 a jednu zkoušku FPr 3.
foto 17.11.2010 iveso.rajce.idnes.cz


Letošní výcvikovou sezónu zakončíme 4. 12. 2010 klubovým závodem. Pozvánku na tuto akci najdete na stránkách na jiném místě. Jen doplňuji, že kategorie ZVV 1 je bez obrany. Hlásit se můžete buď u Zděny Novotné, nebo u mě (telefon případně mail.).

BRIGÁDA v sobotu 30. října 2010 od 8.30 hod.


foto z brigády

Oheň + pečení buřtů v sobotu 18. září 2010 po výcviku


Po výcviku se bude pálit chrastí.
Nezapomeňte si s sebou buřty nebo něco na opékání.

BRIGÁDA v sobotu 4. září 2010 od 8.30 hod.


foto z brigády

Brigádnická činnost patří k „nutnému zlu“ činnosti každého spolku jako je ten náš. Abychom jako výbor klubu dali příležitost členské základně splnit si svojí povinnost vůči organizaci, zahájili jsme nový školní rok (v našem případě 4. září) právě touto potřebnou a bohulibou činností. I když účast vypadala v půl deváté ráno slušně řečeno nevalně, nakonec se přece jen pracovité ruce a nohy dostavily celkem v hojném počtu. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že se práce na všechny ani nedostane. Protože nám mimořádně přálo i počasí udělalo se poměrně dost. Podařilo se konečně dokončit plot v zadní části areálu, výrazně jsme pokročili při budování oddělovací stěny a celý cvičák se podařilo „vypiglovat“ tak že očividně prokoukl.
Pro ty kterým to tentokrát nevyšlo mám dobrou zprávu. Do konce roku ještě minimálně jedna příležitost bude. Pracovat se dá po dohodě i individuálně, stačí si o práci říci. Jsem v tomto směru plně k dispozici na svém starém známém čísle 724 88 11 11. Děkuji všem, kteří přiložili, jak se říká ruku k dílu i těm, kteří to udělají příště.
Pavel Vápeník
předseda klubu

Bonitace německých ovčáků


Datum akce: 14.8.2010
Místo konání: na cvičišti ZKO Lovosice
Zahájení: 9.00 hod.
Rozhodčí: pan Ing. Jiří NOVOTNÝ
Figurant: pan Ivan VALACH

Bonitace německých ovčáků
Prázdninové měsíce jsou tradičně dobou, kdy dochází v činnosti naší organizace k určitému útlumu. Příčiny jsou jasné. Je doba dovolených a prázdnin, takže návštěvnost na cvičáku je spíše menší. Navzdory tomu pořádá naše organizace již několik let vždy v polovině srpna bonitaci plemene německý ovčák. Návštěvnost této akce ze strany účastníků bývá velice slušná, pravděpodobně i proto, že v této době se akce tohoto typu prakticky nekonají. Stejně tomu tak bylo i v letošním roce, kdy se zmíněná bonitace konala 14. srpna a o týden dříve jí předcházel trénink. I letos se akce zúčastnilo slušných 16 zvířat, když poměrně silné zastoupení zde měli účastníci z jihu naší republiky, kteří přijeli se čtyřmi zvířaty. Na to, že jsme letos prakticky rezignovali na jakoukoliv propagandu, jsme mohli být spokojeni. Co nám vůbec nevyšlo, bylo počasí. Tak jak v loňském roce hrozilo, že zmokneme, tak letos se tato hrozba vrchovatě naplnila a to nejen na samotné akci, ale i na předchozím tréninku.
Co bylo ještě horší než počasí, byl hluboký nezájem našich členů o tuto akci. I když chápu, že v této době vrcholí doba dovolených, nechce se mi věřit, že by se mezi pomalu 60 členy našeho klubu nenašlo 3 až 5 lidí, kteří by pomohli s organizací. V jednom člověku se prostě akce tohoto typu pořádat nedají. Letos mě v tomto směru nakonec zachránil (jako už po několikáté) Pepa Bartoš (který není členem klubu) a který si na pomoc přibral švagra a já jsem potom pořadatelský tým doplnil dvěma studentkami ze Zemědělské univerzity Suchdol. Všem výše uvedeným patří můj velký dík, protože jinak by asi vše skončilo pěknou ostudou. Zvláštní poděkování si zaslouží i Ivan Valach, který byl na akci delegován jako figurant a který zkrátka na ten plac musí i když prší. V pláštěnce, nebo s parapletem se prostě figurovat nedá. Nesmím v rámci „děkovačky“ zapomenout ani na Ing. Valachovou, která nezištně dodala psa „předskokana“.
Na závěr si dovolím vyslovit přání, aby příští rok nejen vyšlo lepší počasí, ale aby se i našlo v rámci klubu několik párů pomocných rukou, kteří mi s akcí pomůžou. Pokud jde o výsledky bonitace, odkazuji na stránky ČKNO.
Vápeník Pavel
předseda klubu

BRIGÁDA v sobotu 26. června 2010 od 8.30 hod.

Jarní klubové akce 2010


Jako každý rok i letos jsme v průběhu jarních měsíců uspořádali troje zkoušky z výkonu.

Zahájili jsme zkouškami podle řádu Kynologické jednoty Brno, které proběhly 24. 4. 2010. Na těchto zkouškách se rozhodčímu Plškovi předvedlo celkem devět účastníků, když poměr domácích a hostů byl 5:4. Spokojených nakonec odcházelo osm psovodů. Zkoušku se nepodařilo složit jen M. Brigantové ze ZKO Chlumec, ostatní si počínali úspěšně. Byli složeni tři zkoušky ZOP a pět ZPU 1.

9. květen byl datem naší druhé zkouškové akce letošního roku, tentokrát podle zkušebního řádu IPO a SchH. Na zkoušky nastoupilo sedm psovodů a opět těsně převyšovala domácí účast (čtyři) proti třem hostům. Hosty ovšem byly dvě členky ZKO Štětí, které u nás hostují a trojici doplňovala paní Vendlerová (ještě nedávno naše členka). Té bohužel patřil v tento den pověstný černý Petr, když její Dantes sice stopu došel, ovšem velmi rozevlátým stylem, takže to nakonec nestačilo. Ještě hůře dopadl Karel Vild, když s Gassem skončili na druhém lomu. Ostatní účastníci si však počínali úspěšně, pokud se tak dají hodnotit zkoušky složené na známku uspokojivě. Celkem tedy bylo složeno jedno BH, 2 x FPr. 1, 1 x FPr 2 a největší hodnotu měla určitě zkouška IPO 3, kterou složila Helena Pšeničková s Arteou.
foto 9.5.2010 iveso.rajce.idnes.cz

Zatím poslední zkouškové klání letošního roku se odehrálo 29. května, kdy rozhodčí Karel Nedvěd rozhodoval zkoušky podle národního zkušebního řádu. Tentokrát jsme stopy odbyli na poli nad cvičákem. To mělo příznivý vliv na rychlý průběh zkoušek, takže i přes šlapání jedné náhradní stopy bylo ve 12.00 hodin po všem. Zájem o složení zkoušky v tento den projevilo šest psovodů, když se na poslední chvíli dvě jména škrtali. V tomto případě nebylo úspěšné složení zkoušky souzeno Jirkovi Reizenthalerovy, který vypadl trošku nešťastně na stopě. Ostatní účastníci si vedli úspěšně. Takže byla složena jedna zkouška ZZO, dvě ZM a dvě ZVV 1.

Brigáda - 27. března 2010


Další březnovou akcí byla brigáda, kterou jsme uspořádali 27. března. Opakovala se situace, jako se seminářem, opět nám zpočátku nepřálo počasí. Sice nepadal sníh, ale ráno to vypadalo, že pršet nepřestane a tudíž, že nikdo nepřijde a nic se neudělá. Nakonec se ale opět ukázalo, že sv. Petr má kynology rád, takže počasí se umoudřilo, lidi přišli a i nějaká ta práce se udělala. Vy co jste nebyli, ale nezoufejte, práce zbylo dost, doporučuji se podívat na seznam prací které je potřeba udělat.

Seminář na téma "Nácvik poslušnosti dle IPO" - 6. 3. 2010


Letošní výcvikovou sezónu jsme oficiálně zahájili již 6. března a to výcvikovým seminářem na téma výcvik poslušnosti podle IPO. Lektorem byl jeden z nejúspěšnějších kynologů posledních let m. s. Jaromír Vácha. Přesto, že paní zima se ještě zdaleka nevzdávala a těsně před akcí nám poslala čerstvou sněhovou nadílku, účast zájemců byla nad očekávání vysoká (téměř 40 kynologů od Lovosic až po Olomouc). Jaromír nás za pomoci své kolegyně a videotechniky seznámil s metodikou nácviku očního kontaktu, přivolání, aportování a štěkání na povel. Po komentovaných videoukázkách se k tématu rozvinula diskuse a celá akce byla zakončena na“place“, kde měli někteří z nás možnost si zacvičit se svým psem pod vedením tohoto zkušeného kynologa. Největší vytrvalci opouštěli cvičiště v odpoledních hodinách a myslím, že naprostá většina zúčastněných byla spokojena a odcházela obohacena o užitečné poznatky, které bude moci využít při své další práci se svým psem.

foto ze semináře na www.zkolitomerice.cz

ZKO Lovosice plánuje uspořádání výcvikového semináře na téma "Nácvik poslušnosti dle IPO".
Seminář povede pan Jaromír Vácha, třináctinásobný účastník mistrovství světa, vicemistr světa NO, sedminásobný mistr republiky.
Program semináře:
                          - úvodní přednáška s DVD zaměřená na motivaci psa, nácvik očního kontaktu, nácvik přivolání a aportu,
                          - diskuze s účastníky a odpovědi na dotazy,
                          - praktické ukázky, odstraňování chyb u konkrétních psů.
Seminář se uskuteční pouze v případě, že se jej zúčastní minimálně 15 zájemců. Počet účastníků je omezen na 30 lidí.
Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem 300,-Kč zasílejte na adresu:
                           Pavel Vápeník,
                           Prackovice 113,
                           411 33.
V přihlášce uveďte zda si s sebou přivezete psa. Přihlásit se je možno i telefonicky nebo mailem ( tel: 724 88 11 11, e-mail: pvapenik@gmail.com )
Termín konání: 21. listopadu 2009 od 9:00 hodin .
V uvedeném termínu se z důvodu nemoci seminář neuskutečnil.
Náhradní termín bude v sobotu 6. března 2010 od 9:00.
Je potřeba, aby ti, kteří byli přihlášeni na odpadlý listopadový termín a chtejí se semináře zúčastnit, znovu potvrdili svou účast.
Místo konání: areál ZKO Lovosice
Předpokládaná délka semináře (podle počtu účastníků) cca 6 hodin.

ČLENSKÁ SCHŮZE 9.1.2010

Ke stažení:
Zápis z členské schůze dne 9. ledna 2010
STANOVY ZKO LOVOSICE - platnost od 9. 1. 2010
Členské poplatky na rok 2010
Zaplacené členské poplatky na rok 2010 k 11.4.2010

- zaplatit členské platby na rok 2010 nejpozději do konce měsíce února 2010
- zákaz vydání známek na rok 2010 členům, kteří v době vydávání známek nebudou mít vyrovnané platby vůči klubu,
- členové klubu mohou zaplatit členské platby následujícími způsoby:
* osobně u pokladní klubu nebo předsedy ZKO,
* složenkou na adresu pokladní nebo na účet klubu, (adresa pokladní - Pavla Marečková, Dlouhá 71, Lovosice, 410 02).
* převodem na účet klubu (klubový účet 157382721/0300). Pozor: Platbu je třeba jednoznačně identifikovat!!!

Mimo zápis: Vyzývám členy klubu, aby nahlásili na e-mail: kontakt@zkolovosice.cz své mailové adresy. Výrazně by to zjednodušilo a zlevnilo vzájemnou komunikaci. Vápeník
zkolovosice.cz
TOPlist