ČINNOST 2011

ČLENSKÁ SCHŮZE 7.1.2012


Ke stažení:
Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 (pdf)
Usnesení z členské schůze ze dne 7.1. 2012 (pdf)
Členské poplatky na rok 2012 (pdf)

Plán činnosti na rok 2012
1) Uspořádat sedm zkouškových akcí
2) Uspořádat bonitaci plemene NO
3) Opravit dámské WC
4) Opravit venkovní vodovod
5) Upevnit gumové kurty na plot se sousedem
6) Provést opravu odkládacích kotců

- zaplatit členské platby na rok 2012 nejpozději do konce měsíce února 2012
- zákaz vydání známek na rok 2012 členům, kteří v době vydávání známek nebudou mít vyrovnané platby vůči klubu,
- členové klubu mohou zaplatit členské platby následujícími způsoby:
* osobně u pokladní klubu (Adriana Vildová) nebo předsedy ZKO,
* nejlépe převodem na účet klubu (klubový účet 157382721/0300). Pozor: Platbu je třeba jednoznačně identifikovat!!!
variabilní symbol: číslo čl. legitimace nebo datum narození ve tvaru DDMMRR.

Mimo zápis: Prosíme členy klubu, aby nahlásili na e-mail: kontakt@zkolovosice.cz své mailové adresy. Výrazně by to zjednodušilo a zlevnilo vzájemnou komunikaci. Děkujeme
STANOVY ZKO LOVOSICE - platnost od 9. 1. 2010

Klubový závod.


První prosincová sobota je už tradičně vyhrazena poslední akci v sezóně – klubovému závodu. Jinak tomu nebylo ani letos. Za ideálního počasí (když sobota byla posledním suchým dnem letošního suchého podzimu) se k akci postupně prezentovalo 14 psovodů, celkem se sedmnácti psy. Obsazení jednotlivých kategorií bylo následující. Kategorie ZZV 1 (bez obrany) 9 psovodů, kategorie ZZO – 7 psovodů a vložený závod v obraně podle ZVV 1 – 6 psovodů. Především díky hlavnímu sponzoru firmě Euroben s.r.o. si všichni zúčastnění odnesli nějakou cenu a první tři v obou hlavních kategoriích ještě navíc obdrželi poháry.
A jak to vše dopadlo?

Kategorie ZVV 1:
1. místo Karel VILD (Chodský pes)
2. místo Helena PŠENIČKOVÁ (Chodský pes)
3. místo Irena BARTOŠOVÁ (Tervueren)


Kategorie ZZO:
1. místo Karel VILD (Chodský pes)
2. místo Regina SVOBODOVÁ (Chodský pes)
3. místo Adriana VILDOVÁ (Chodský pes)


Nejlepší pachové práce – Karel VILD
Nejlepší poslušnost – Karel VILD
Nejlepší speciální cviky – Miroslav LISEC a Regina SVOBODOVÁ
Nejlepší obrana – Helena PŠENIČKOVÁ

Činnost v roce 2012 zahájíme opět tradičně, členskou schůzí. Ta se koná dne 7. 1. 2012 od 9.00 hod v učebně našeho klubu. Všechny členy tímto srdečně zvu.

Pavel Vápeník
předseda klubu

Podzimní zkouškové akce


Podzim pro nás vždy znamená určité vyvrcholení celoročního tréninku. Jinak tomu není ani letos. Pravidelně na toto období plánujeme tři zkouškové akce a letos jsme začínali tuto sérii zkoušek, zkouškami podle zkušebních řádů IPO a SchH. K posouzení byl delegován pan Vilém Babička a podařilo se dát dohromady velice pěknou účast 12 psovodů spravedlivě rozdělených v poměru 6:6 (domácí a hosté). Premiéru ve funkci vedoucí zkoušek si na této akci odbyla Kristýna Tauchmanová. Poměrně zajímavá byla i samotná skladba zkoušek (1 x BH, 5 x FPr1, 1 x FH 1, 3 x IPO 2, 1 x SchH 3 a 1 x SchH 1). Zkoušky začali jako už tradičně na loukách kolem obce Prackovice nad Labem pachovými pracemi. Bohužel ty znamenali stop hned pro dva domácí účastníky, když bodové hodnocení nestačilo u jedné zkoušky FPr 1 a hlavně u FH 1. Mrzelo to o to víc, že oba psi „úspěšně“ celou stopu obešli, ale bohužel chyby v průběhu stopy vedly k „vybodování“. Naštěstí se nakonec ukázalo, že tyto dva „výbuchy“ byly jediné a všichni ostatní účastníci si počínali úspěšně, takže bylo složeno 10 zkoušek.
Nejlepšího výsledku na stopách dosáhla hostující N. Štěpánková s „boseronkou“ – 93 bodů na FPr1, v poslušnosti se pěkným výkonem prezentoval O. Jelínek s maliňákem na zkoušce BH – 52 bodů a na obraně „zvítězil“ domácí K. Vild s „choďákem“ – IPO 2 - 86 bodů. Ten dosáhl i největšího bodového zisku celkově.
Mě osobně zaujala razantní obrana boxera slečny Martinů a samozřejmě se mi líbil i dobrman P. Hasmana. Při figurování těchto psů jsem si uvědomil, že mi už není dvacet.
Druhou zkouškovou akcí podzimu byly tzv. Zopky. Informace o těchto zkouškách jsou na jiném místě. Jen uvedu, že účastníci těchto zkoušek byli 100% úspěšní a všichni složili.
Posledními zkouškami byly zkoušky dle národního zkušebního řádu. K posouzení byl delegován Karel Nedvěd a na soupisku bylo napsáno 10 psovodů. Protože jeden účastník neměl v pořádku potřebné dokumenty, nastoupilo nakonec jen 9 účastníků. To ještě nic nenasvědčovalo tomu, že tyto zkoušky pro naše členy dopadnou jako pověstná bitva u Chlumce pro sedláky. Na stopách se nepodařilo splnit nároky zkoušky jedenkrát na ZM a jedenkrát na ZVV 3. Poslušnost pak znamenala stop pro naše dva další členy (1 x ZVV 1 a 1 x ZPS 2). U zmíněné ZVV 1 nebyl účastník připuštěn k provádění disciplíny pro bezdůvodnou agresivitu feny. Čest našich barev tak zachraňovala pouze paní Regina Svobodová, která se svojí choďačkou úspěšně složila zkoušku ZZO. Hosté si počínali úspěšně, takže bylo celkem složeno 2x ZZO, 1 x ZM, 1 x ZVV 1 a 1 x ZVV 3.
Pozitivní na této věci snad může být to, že máme z větší části zajištěnou účast na jarních zkouškách a vzhledem k úspěchu hostů snad k nám budou rádi jezdit i nadále.
Závěr sezóny obstará již tradičně prosincový klubový závod na který tímto zvu všechny členy.
předseda ZKO
Vápeník Pavel

Zkoušky KJ - ČR Brno


Termín: 6.11. 2011
nastoupilo 7 psovodů

1. J. Ciniburková       ZOP VD
2. S. Balogová          ZOP VD
3. A. Hrochová          ZOP VD
4. J. Krákorová          ZOP V
5. K. Vild                  ZPU1 VD
6. K. Vild                  ZPU1 D
7. M. Panznerová       ZPU2 V

Rozhodčí:  J. Plšek
Vedoucí zkoušek: Z. Novotná

Bonitace Německých ovčáků - 2011


Minulou sobotu (13. 8. 2011) jsme uspořádali již tradičně bonitaci plemene NO. Po předchozím tréninku se na akci přihlásilo třináct psovodů (tři psi a deset fen). Akci posuzoval (také již tradičně) Ing. Jiří Novotný a funkce figuranta se zhostil pan Ivan Valach z Litoměřic. Přesto, že předpověď počasí nebyla nijak příznivá a hrozilo, že akce proprší (stejně jako v loňském roce), podařilo se nám trefit do tříhodinové pauzy mezi dvěma dešti. Ta byla dostatečně dlouhá k tomu, aby mohla celá akce úspěšně proběhnout. I když se nakonec jeden účastník omluvil pro zranění své feny, všichni ostatní si počínali úspěšně, takže na závěr zavládla všeobecná spokojenost. Zájemce o výsledky odkazuji na stránky ČKNO a na obrazovou přílohu , která vznikla díky iniciativě paní Regíny Svobodové.

P. Vápeník

další foto z bonitace

Přihláška na bonitaci NO - ke stažení ve wordu
Přihláška na bonitaci NO - ke stažení v PDF
Propozice akce
Název akce: Bonitace německých ovčáků
Datum akce: 13.8.2011
Místo konání: na cvičišti ZKO Lovosice - Lukavecká 1
Přejímka psů: 8.00 hod.
Zahájení: 9.00 hod.
Rozhodčí: pan Ing. Jiří NOVOTNÝ
Figurant: pan Ivan VALACH
Poplatek: 350,-Kč zašlete složenkou typu C na adresu Pavel Vápeník,
Prackovice nad Labem, čp. 113, 411 33. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete tamtéž.
Trénink: 6.8.2011 – od 9.00 hod.
Doklady potřebné k účasti: průkaz původu psa, výkonnostní a výstavní průkaz, očkovací průkaz, doklad o členství v klubu NO, v případě prodloužení předložit předchozí zařazení, psi zařazení do chovu od 1.1.2009 musí mít v PP potvrzení o DNA!
Uzávěrka přihlášek: 6.8.2011.
Kontaktní telefon: 724 88 11 11.
Přístupové trasy:
Cvičiště se nachází na křižovatce městského obchvatu a ulice Lukavecká (naproti benzínové pumpě). V případě potíží s orientací volejte tel. 724 88 11 11.

Informace o činnosti organizace za 1. pololetí 2011


První naší akcí po probuzení ze zimního spánku byla jarní brigáda, které se odhadem zúčastnilo asi 50% naší členské základny. Tématem této akce byl úklid zevnitř i zvenku, což se podařilo. Od té doby se převážně jen pereme s neustále rostoucí trávou a s poruchovou technikou, která nám má být v tomto nápomocná.

Důležitou akcí pro chod organizace byla koncem března účast Petra S. na školení figurantů, kde se mu podařilo získat aprobaci figuranta II: třídy, (dodatečně gratulujeme). Jsme tedy zas tři, po té co naše řady opustil Tomáš K. a Jirka R. si opatřil zdravotní problémy. Slibuji, že se budu nadále snažit, se svými kolegy lovit ve vodách našeho členstva vhodné kandidáty pro tuto potřebnou činnost. Dobrovolníci jsou vítáni. Mohu slíbit těžkou fyzickou práci za hubičku.

Těžištěm naší činnosti jsou vždy zkouškové akce. Ty jsme zatím letos uspořádaly tři.

První zkoušky tzv. ZOPky proběhly 16. 4. a posuzoval je náš „starý dobrý známý“ pan Plšek. Za vedení Z. Novotné se mu ráno prezentovalo 9 psovodů s celkem 11 psy. S jednou výjimkou všechno s chutí složit si ZOPku (ta výjimka chtěla ZPU 1). Důvod k úsměvu mělo při závěrečném hodnocení 9 pejsků se svými páníčky (8 x ZOP + 1 x ZPU 1). Doufám, že ti co tentokrát neuspěli se nenechali otrávit,. K životu patří i prohry a v tomto případě jde jen o draze nabyté zkušenosti. Které jsou na druhou stranu, jak známo k nezaplacení

Druhé letošní zkoušky proběhly v odloženém termínu 15.5. Tentokrát šlo o zkoušky IPO, SchH. Před rozhodčího J. Prášila, přivedla vedoucí zkoušek A. Vildová 7 psovodů s osmi psy. Pro oba jmenované to byla v těchto rolích v naší ZKO premiéra, ale díky Zděně, která nám vše připravila až pod nos, mělo vše hladký průběh Dokonce jsme byli rozhodčím pochváleni za organizaci. S dosaženými výsledky to bylo poněkud slabší. Složeno bylo po jedné zkoušce BH, FPr 1, FPr 3, SchH 2 a IPO 1.

Poslední zkoušky v prvním pololetí byly opět v odloženém termínu a tentokrát šlo o zkoušky dle NZŘ. Role vedoucí zkoušek se ujala Zděna Novotná a před rozhodčího J. Janečka přivedla 8 psovodů (z toho šest domácích. Zadařilo se pěti aktérům a potěšilo zejména složení těžších zkoušek. Bylo složeno po jedné ZVV 3, ZVV2 a ZPS 1. Občas to tedy bylo jen tak tak, na to se ale historie ptát nebude. Skladbu složených zkoušek ještě doplnila jedna ZM a jedna hostující ZVV 1. Takže dodatečně gratuluji všem, kterým se podařilo zkoušky úspěšně složit a těm ostatním přeji, aby v klidu potrénovali a můžeme se vidět zase na podzim.

Kromě těchto hromadných akcí se někteří naši členové pilně zúčastňují jak soutěžní tak výstavní činnosti. S výsledků, které se mi donesly, uvádím:

Na poli soutěžním si v kategorii ZZO vedla 2 x úspěšně paní I. Bartošová se svou Maud, když na závodě v Litoměřicích na ní losem zbylo „jen“ druhé místo Na Bukově si při otvírání studánek spravila náladu a v této kategorii zvítězila. Fenka je i velmi úspěšnou výstavní matadorkou, což letos potvrdila na MV v Litoměřicích. V sobotu zde skončila třetí ve třídě šampionů a v neděli dokonce druhá. Pokud jde o výstavní úspěchy pak není MAUD rozhodně osamocena. „Tvrdě“ jí v tomto směru šlapou na paty např. manželé Vildovi – letos v Brně s jedním zvířetem CAC a BOB a s druhým CAJC a splnění podmínek pro udělení titulu Junior Šampiona. Dále paní Kozlíková, která svojí Ambru nejen úspěšně uchovnila, ale získala i titul Šampion SR. V nejtěžší kategorii německých ovčáků si dobře vede Zděna Novotná s mladým Bongem, když na výstavě v Kolíně byla druhá ve třídě mladých a v Hořovicích v téže třídě dokonce vyhrála. Pilným sběratelem výstavních titulů je samozřejmě i naše stálice v tomto oboru J. Reizenthaler, který úspěšně bodoval v Litoměřicích, když tu za dva dny vyběhal dvakrát výborný 1 (CAJC), na národní výstavě ještě k tomu 1 x BOJ a BOB. Na rotvajleří speciálce byl jednou výborný 3 a s fenou FANY vyhrál třídu s tituly CAC a vítězka speciální výstavy. Do klína mu spadlo i vítězství v kategorii chovných stanic.

Činnost v I. pololetí zakončíme stejně, jako jsme začali, tedy brigádou. Na tu všechny členy co nejsrdečněji zvu. Nebojte se, práce bude dost.

Vápeník Pavel
předseda ZKO

brigáda26. března 2011 od 8:30

přednáška


V sobotu dne 5. února 2011 od 8:30 na učebně kynologického klubu proběhla přednáška pana Vápeníka pro začátečníky o pachových pracích (stopách) a výcviku psa vůbec.

ČLENSKÁ SCHŮZE 8.1.2011


Ke stažení:
Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 (pdf)
Usnesení z členské schůze ze dne 8.1. 2011 (pdf)

- zaplatit členské platby na rok 2011 nejpozději do konce měsíce února 2011
- zákaz vydání známek na rok 2011 členům, kteří v době vydávání známek nebudou mít vyrovnané platby vůči klubu,
- členové klubu mohou zaplatit členské platby následujícími způsoby:
* osobně u pokladní klubu (Adriana Vildová) nebo předsedy ZKO,
* nejlépe převodem na účet klubu (klubový účet 157382721/0300). Pozor: Platbu je třeba jednoznačně identifikovat!!!

Mimo zápis: Prosíme členy klubu, aby nahlásili na e-mail: kontakt@zkolovosice.cz své mailové adresy. Výrazně by to zjednodušilo a zlevnilo vzájemnou komunikaci. Děkujeme
STANOVY ZKO LOVOSICE - platnost od 9. 1. 2010
TOPlist